Lava koja to nije / Fake lava stones

| ponedjeljak, 21. srpnja 2014. | 2 komentari |
Nakon dugog vremena posegnula sam ponovno za polimernom glinom.
After a long time, I've played again with some polymer clay.

"Lava" kamenčići koji to nisu - imitacija lava kamenčića polimernom glinom.
"Lava" stones - fake lava using polymer clay.


Za imitiranje vam je potrebna polimerna glina željene boje i krupna morska sol.
For those fake lava stones all you need is polymer clay in desired color and see salt.


"Lava" prsteni dostupni u Boutique-u
"Lava" rings available at the Boutique